Groepstrainingen

U streeft naar het succesvol functioneren van een groep anderstalige medewerkers binnen uw zorginstelling. Een taalbarrière kan het integreren in een nieuwe werkomgeving in de weg staan.

Wij kiezen er bewust voor alleen Groepstrainingen aan te bieden voor cursisten die op hetzelfde vakgebied en voor dezelfde instelling werken. Het voordeel van deze werkwijze is dat de trainer zich zo helemaal kan richten op de functie, de werkomgeving en het vakgebied waarin de cursisten werkzaam zijn. Er wordt tijdens de trainingen zoveel mogelijk van dagelijkse werksituaties uitgegaan. De collega’s kunnen elkaar op deze manier onderling ondersteunen en stimuleren.

Al onze trainingen zijn geschikt voor medewerkers die regelmatig moeten communiceren in het Nederlands, bijvoorbeeld met patiënten en hun betrokkenen of in de samenwerking met collega’s op de werkvloer. Tijdens de training is Nederlands de voertaal voor zover het niveau van de cursisten dit toelaat.

We verzorgen deze cursussen op onze trainingslocatie in het centrum van Amsterdam of op uw locatie in heel Nederland of in het buitenland. Voorafgaand aan het vertrek naar Nederland kan de training desgewenst worden afgesloten met een eindtoets.

Wij trainen: medisch specialisten; orthodontisten; tandartsen; operatieassistenten; anesthesiemedewerkers; verpleegkundigen; thuiszorgmedewerkers; bejaardenverzorgers.