Cursus Nederlands voor medisch specialisten

Deze individuele cursus Nederlands voor medisch specialisten is zeer geschikt voor deelnemers die zich permanent in Nederland willen vestigen en in korte tijd basiskennis van het Nederlands willen opdoen of hun reeds aanwezige taalvaardigheid met betrekking tot hun vakgebied willen vergroten.

Juist omdat de cursus Nederlands voor medisch specialisten op individuele basis gegeven wordt, kan hij helemaal afgestemd worden op het niveau, het vakgebied en de doelstellingen van de cursist met het oog op de uitoefening van zijn functie als medisch specialisten in Nederland. Door dit maatwerk leert de cursist het Nederlands toe te passen in zijn werk.

De volgende onderwerpen kunnen bijvoorbeeld aan de orde komen:

 • opbouwen van grammaticale kennis;
 • uitbreiden van de vakspecifieke medische woordenschat;
 • communiceren met patiënten en hun betrokkenen;
 • effectief samenwerken in zorgteams;
 • onderhouden van contacten met leidinggevende en collega’s;
 • begrijpen, opstellen en bijhouden van medische dossiers;
 • presenteren van patiëntenstatus en prognoses;
 • discussiëren over medische onderwerpen;
 • schrijven van medische teksten;
 • deelnemen aan vergaderingen of besprekingen;
 • culturele aspecten.

Om een praktijkgeoriënteerde training op maat te kunnen ontwikkelen zou de trainer als dat mogelijk is materiaal uit de praktijk willen ontvangen, dat gedurende de training ingezet kan worden. Hierdoor kan tijdens de training voornamelijk uitgegaan worden van praktijksituaties.

Wolfgang Schlack, hoogleraar Anesthesiologie, speelt als adviseur een belangrijke rol bij de ontwikkeling van deze maatwerktrainingen Nederlands voor medisch specialisten. Als afdelingshoofd Anesthesiologie in Nederland weet hij als geen ander aan welke taaleisen werknemers in de zorg moeten voldoen. Bovendien heeft hij zelf een groot aantal anderstalige medisch specialisten succesvol begeleid.

U kunt deze cursus Nederlands voor medisch specialisten volgen op onze trainingslocaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht of op uw locatie in heel Nederland.

Recent trainden wij medewerkers van onder andere Orthocenter, het AMC Amsterdam, het UMC Utrecht en het VUmc.