Cursus Nederlands voor orthodontisten

Deze individuele cursus Nederlands is zeer geschikt voor orthodontisten die zich permanent in Nederland willen vestigen en in een kort tijdsbestek een basiskennis van het Nederlands willen opdoen of hun reeds aanwezige taalvaardigheid in relatie tot hun vakgebied willen uitbreiden.

Juist omdat de cursus Nederlands voor orthodontisten op individuele basis gegeven wordt, kan hij volledig afgestemd worden op het niveau en de doelstellingen van de cursist met het oog op de uitoefening van zijn functie als orthodontist in Nederland. Door dit maatwerk is de cursist in staat zijn Nederlandse taalvaardigheid toe te passen in het werk. Eveneens kan deze cursus worden samengesteld voor een kleine groep specialisten die werkzaam zijn bij dezelfde zorgorganisatie.

De volgende onderwerpen kunnen bijvoorbeeld aan bod komen:

  • opbouwen en uitbreiden van grammaticale kennis;
  • uitbreiden van de woordenschat gericht op tandheelkunde;
  • communiceren met patiënten en hun betrokkenen;
  • effectief samenwerken met collega’s en assistenten;
  • onderhouden van contacten met collega’s;
  • begrijpen, opstellen en bijhouden van tandheelkundige dossiers;
  • discussiëren over vakgerelateerde onderwerpen;
  • schrijven van teksten over vakspecifieke onderwerpen;
  • deelnemen aan vergaderingen of besprekingen;
  • culturele aspecten.

Om een praktijkgeoriënteerde training op maat te kunnen ontwikkelen, ontvangt de trainer indien mogelijk graag materiaal uit de werkomgeving van de cursist, dat gedurende de training ingezet kan worden. Op deze manier kan tijdens de training met name uitgegaan worden van praktijksituaties.

U kunt deze cursus Nederlands voor orthodontisten volgen op onze trainingslocatie in het centrum van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht of op uw locatie in heel Nederland.

Recent trainden wij medewerkers van onder andere Orthocenter, het AMC Amsterdam, het UMC Utrecht en het VUmc.