Europese taalniveaus

Voor het begin van elke training komen in een uitgebreid intakegesprek het vakgebied, de functie van de cursist(en) en de te bereiken doelstellingen aan de orde. Vervolgens wordt op basis van het huidige niveau van de cursist(en) aan de hand van de Europese taalniveaus een advies gegeven over de inhoud, duur en intensiteit van de training en stellen wij een trainingsvoorstel op.

De Europese taalniveaus – het CEFR (Common European Framework of Reference) – bevat een schaal met zes niveaus voor de verschillende onderdelen van het taalverwervingsproces: begrijpen (luisteren en lezen), spreken (productie en gesprekken voeren) en schrijven.

Deze zes niveaus zijn:

  • A1 Beginners
  • A2 Beginners +
  • B1 Halfgevorderden
  • B2 Gevorderden
  • C1 Vergevorderden
  • C2 (Bijna) moedertaalniveau

Hier vindt u gedetailleerdere informatie over het Europese Referentiekader.

Voor iedere taaltraining stellen wij met behulp van dit meetinstrument het beginniveau van de cursist vast en bepalen we het te bereiken eindniveau. Hierdoor wordt duidelijk welke onderdelen van de taalverwerving tijdens de training extra aandacht nodig hebben. Na afloop van de taaltraining ontvangt de cursist een certificaat, waarop het bereikte niveau per onderdeel vermeld staat.