Cursus Nederlands voor anesthesiologen

Deze cursus Nederlands voor anesthesiologen is zeer geschikt voor deelnemers die zich permanent in Nederland willen vestigen en in korte tijd basiskennis van het Nederlands willen opdoen of de reeds aanwezige taalvaardigheid met betrekking tot hun vakgebied willen uitbreiden.

De cursus Nederlands voor anesthesiologen kan op individuele basis gegeven worden en daardoor helemaal afgestemd worden op het niveau, het vakgebied en de doelstellingen van de cursist met het oog op de uitoefening van zijn functie als anesthesioloog in Nederland. Door dit maatwerk leert de cursist het Nederlands toe te passen in zijn werk. Eveneens kan deze cursus worden samengesteld voor een kleine groep specialisten die werkzaam zijn bij dezelfde zorgorganisatie.

De volgende onderwerpen kunnen bijvoorbeeld aan de orde komen:

  • opbouwen en uitbreiden van grammaticale kennis;
  • uitbreiden van de vakspecifieke medische woordenschat;
  • communiceren met patiënten en hun betrokkenen;
  • effectief samenwerken in zorgteams;
  • onderhouden van contacten met leidinggevende en collega’s;
  • begrijpen, opstellen en bijhouden van medische dossiers;
  • discussiëren over medische onderwerpen;
  • schrijven van medische teksten;
  • deelnemen aan vergaderingen of besprekingen;
  • culturele aspecten.

Om deze praktijkgeoriënteerde training op maat te kunnen ontwikkelen ontvangt de trainer indien mogelijk graag materiaal uit de werkomgeving van de cursist, dat gedurende de training ingezet kan worden. Op deze manier kan tijdens de training voornamelijk uitgegaan worden van praktijksituaties.

Wolfgang Schlack, hoogleraar Anesthesiologie, speelt als adviseur een belangrijke rol bij het ontwikkelen van deze maatwerktrainingen Nederlands voor anesthesiologen. Als afdelingshoofd Anesthesiologie in Nederland weet hij als geen ander aan welke taaleisen werknemers in de zorg moeten voldoen. Bovendien heeft hij zelf een groot aantal anderstalige medisch specialisten succesvol begeleid.

U kunt deze cursus Nederlands voor anesthesiologen volgen op onze trainingslocaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht of op uw locatie in heel Nederland.

Recent trainden wij medewerkers van onder andere Orthocenter, het AMC Amsterdam, het UMC Utrecht en het VUmc.