Cursus Nederlands voor chiropractors

Deze individuele cursus Nederlands is zeer geschikt voor chiropractors die zich permanent in Nederland willen vestigen en in een kort tijdsbestek een basiskennis van het Nederlands willen opdoen of hun reeds aanwezige taalvaardigheid in relatie tot hun vakgebied willen uitbreiden.

Juist omdat de cursus Nederlands voor chiropractors op individuele basis gegeven wordt, kan hij volledig afgestemd worden op het niveau en de doelstellingen van de cursist met het oog op de uitoefening van zijn functie als chiropractor in Nederland. Door dit maatwerk is de cursist in staat zijn Nederlandse taalvaardigheid toe te passen in het werk. Eveneens kan deze cursus worden samengesteld voor een kleine groep specialisten die werkzaam zijn bij dezelfde zorgorganisatie.

De volgende onderwerpen kunnen bijvoorbeeld aan bod komen:

  • opbouwen en uitbreiden van grammaticale kennis;
  • uitbreiden van de woordenschat gericht op het lichaam en de chiropractie;
  • communiceren met patiënten, bijvoorbeeld afnemen van anamnese, beschrijven en uitleggen van onderzoeksresultaten, adviseren over behandelingen;
  • effectief samenwerken met collega’s;
  • onderhouden van contacten met collega’s;
  • begrijpen, opstellen en bijhouden van dossiers;
  • discussiëren over vak gerelateerde onderwerpen;
  • schrijven van teksten over vakspecifieke onderwerpen;
  • culturele aspecten.

Om een praktijkgeoriënteerde training op maat te kunnen ontwikkelen, ontvangt de trainer indien mogelijk graag materiaal uit de werkomgeving van de cursist, dat gedurende de training ingezet kan worden. Op deze manier kan tijdens de training met name uitgegaan worden van praktijksituaties.

U kunt deze cursus Nederlands voor chiropractors volgen op onze trainingslocaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht of op uw locatie in heel Nederland.

Recent trainden wij medewerkers van onder andere Orthocenter, het AMC Amsterdam, het UMC Utrecht en het VUmc.