Schriftelijke Communicatie

Voor moedertaalsprekers en anderstalige zorgprofessionals die het Nederlands al op een hoog niveau beheersen is niet alleen zorginhoudelijke kennis, maar ook een efficiënte communicatie met collega’s, relaties en patiënten van groot belang. Voor hen organiseren wij trainingen en workshops Schriftelijke Communicatie.

In deze training kan een specifieke taalfunctie zoals het schrijven van resultaatgerichte emails centraal staan, maar ook opbouw, inhoud en stijl van zorgspecifieke tekstsoorten als patiëntinfomatiebrieven, behandelingsverslagen, zorgdossiers of overdrachtsrapporten.

Daarnaast wordt gericht op specifieke leerwensen van de cursist(en), die besproken worden in een intakegesprek. Wij vragen de cursisten daarom om voorbeeldteksten en zelfgeschreven materiaal van de werkplek. Zowel de voorbeeldteksten als eigen stukken worden geanalyseerd om een goed beeld te krijgen van het beoogde resultaat en van punten ter verbetering in de teksten van de cursist(en). Deze knelpunten vormen eveneens een uitgangspunt voor de schrijfvaardigheidstraining.

In een training kunnen de volgende punten aan bod komen en actief worden getraind:
• kennismaken met de fasen van het schrijfproces;
• opfrissen van (werkwoord)spelling;
• interpunctie en aaneenschrijvingen;
• indeling in alinea’s;
• zinsconstructie;
• lezersgericht schrijven (gebruik van synoniemen, verwijswoorden, signaalwoorden, vermijden van passief taalgebruik);
• kort en bondig, maar helder formuleren.

Uw tijd is kostbaar en door onze intensieve en specifieke manier van trainen zijn gemiddeld vijf sessies van zes uur voldoende. Afhankelijk van uw agenda maken wij een planning voor een volledige week of meerdere sessies van gekozen dagen of weekenden.