Flexibele taaltrainingen

Flexibele taaltrainingen zijn geschikt voor cursisten die niet veel tijd ter beschikking hebben. Op met u af te spreken tijdstippen worden trainingen van twee à drie uur gegeven. Het voordeel is dat de cursisten de sessies kunnen inpassen in hun agenda. Bovendien kunnen de cursisten er zelf voor zorgen dat er ruim voldoende gelegenheid is om de behandelde stof te herhalen en zich voor te bereiden op een volgende bijeenkomst.

Al onze trainingen zijn geschikt voor medewerkers die regelmatig moeten communiceren in het Nederlands, bijvoorbeeld met patiënten en hun betrokkenen of in de samenwerking met collega’s op de werkvloer. Tijdens de training is Nederlands de voertaal voor zover het niveau van de cursisten dit toelaat.

De flexibele taaltraining Nederlands  bieden wij zowel in de vorm van een individuele taalcursus als in de vorm van een groepstraining (twee of meer collega’s) aan.